Universal chain rivet extractor Super B

49.00 

SuperB TB-CC65 Zincir Anahtar?

•3 ad?ml? sezgisel kullan?m: dü?meye bas?n, k?za?? tak?n ve dü?meyi b?rak?n.

•Ard?ndan 3/32″ ila 3/16″ ve 5 ila 12 h?zl? zincir dahil olmak üzere çe?itli zincirleri k?rabilirsiniz.

• Be?ik, zincir bisiklete tak?ld???nda kullan?c?lar?n zinciri sabit bir ?ekilde k?rmas?n? / takmas?n? sa?lamak ve zincire zarar vermemek için 4 bakla içerir.