Look Keo Classic 3 Road Pedal

Sale!

60.00 

KEO KLAS?K 3
KEO CLASSIC 3 ile klipssiz pedal dünyas?n? ke?fedin. Kolayca ayarlanabilen gerginlikle, içeri ve d??ar? do?ru aya??n?z? pedaldan ç?kartmak çocuk oyunca?? haline gelir. ?lk sürü?leriniz s?ras?nda onu asar asmaz, pedal? ve tüm avantajlar?n? tam olarak takdir etmek için gerginli?i art?rabilirsiniz.